Virtualització amb Proxmox

Contingut

 1. Requisits del hardwore

 2. Característiques del software

 3. Configuració de la xarxa

 4. Carrega de Sistemes Operatius per a les maquines virtuals

 5. Configuració de una maquina virtual

 6. Crear la maquina virtual

  1. Linux

  2. Windows

 7. Configuració post instal·lació


Mètode impartició: Formació telepresencial 20 hores, en sessions de 1 hora 30 minuts